Obowiązki ryczałtowca

28Jedną z wygodnych form rozliczania się z Urzędem Skarbowym jest ryczałt ewidencjonowany. Jest to taki sposób prowadzenia rozliczeń, który oznacza jedynie przemnożenie swoich obrotów o pewną stawkę, odpowiednią do profilu swojej działalności i przelanie wyniku tej operacji arytmetycznej na konto Urzędu Skarbowego. Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się za pomocą ryczałtu ma pewne obowiązku względem Państwa.

Przede wszystkim osoba taka musi posiadać i przechowywać wszystkie faktury na towar, który kupuje u hurtownika. Faktury takie mają być dowodem na to, że osoba ta nie ukradła towaru i ze towar pochodzi z legalnego źródła, czyli że został on sprowadzony z odpowiedniego źródła, bez pomijania akcyzy i innych podatków przy sprowadzaniu towaru zza granicy. Ponadto trzeba posiadać pełen wykaz środków trwałych jeśli jesteśmy na ryczałcie, powinniśmy także prowadzić specjalną ewidencję wyposażenia. Ponadto oczywiście musimy prowadzić ewidencję przychodów, odrębną za każdy kolejny rok podatkowy. Ponadto, musimy przeprowadzać remanent, spis z natury środków trwałych oraz towarów handlowych oraz materiałów podstawowych. Ponadto, podstawowym obowiązkiem ryczałtowca jest obliczanie stawki podatku od miesięcznego obrotu i odprowadzanie co miesiąc podatku od tegoż dochodu.

Leave a Reply